نور از هندوستان میهمان دارد

کاظم سید، متولد کشور هندوستان و ساکن امارات، روز گذشته، دوازدهم آذرماه برای انجام عمل جراحی فمتولیزیک به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد و تحت درمان قرار گرفت. او از خدمات ارائه شده در این مجموعه درمان ابراز خرسندی کرد و گفت: از دوستان و آشنایانم شنیده بودم بیمارستان چشم پزشکی نور از نظر امکانات تشخیصی و درمانی مجموعه کاملاً مجهز و خوبی است و چشم پزشکان معتبری در آنجا مشغول فعالیت هستند. خوشحالم فرصتی پیش آمد برای انجام عمل فمتولیزیک به این مجموعه مراجعه کنم.