نشست علمی هفتگی پزشکان نور برگزار شد.

نشست علمی هفتگی چشم پزشکان نور در سالن کنفرانس بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار شد. به گزارش روابـط عمومی نـور، در این نشست ابتدا خانم دکتـر فرحی مقـالات مجلـه آرشیو چشم پزشکی          (Archives of ophthalmology)  سپتامبر 2007 را مرور کرد . مقایسه درمان های مختلف در درمان ملانوم کروئید اطراف عصب ،  درمان انحراف به خارج چشم در صورت استفاده از بوتاکس و راه های درمان بعدی درمان در صورت عدم پاسخ، منحنی یادگیری آموزش دستیاران در عمل کاتاراکت به روش فیکو، ارتباط بین دژنرسانس ماکولا ناشی ازسن و گرفتگی عروق، درمان های جدید پارگی شبکیه از جمله مقالات مربوط به شماره جدید مجله آرشیو چشم پزشکی بود.

 در ادامه دکتر طاهرزاده به طرح مشکل یکی از بیماران پرداخت و نحوه درمان آن به بحث و بررسی گذاشت. همچنین دکتر حجت جلالی لیزر جدید شرکت Ellex با نام 2RTرا معرفی و اثرات احتمالی درمان آن در بیماری های ماکولا را بیان کردند. همچنین دکتر خانلری طی مقاله ای به نقش رینگ های داخل قرنیه در درمان کراتوکونوس پرداخت. وی در این مقاله به تاریخچه رینگ و نحوه استفاده آن در گذشته اشاره کرد و گفت: در ابتدا رینگ در درمان نزدیک بینی استفاده می شد و به شکل حلقه ای کامل بود سپس بدو قطعه مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1999 برای نزدیک بینی و در سال 2004 جهت کراتوکونوس تاییدیه FDA را کسب کرد. وی افزود که رینگ در ضخامت قرنیه قرار می گیرد و برحسب ضخامت مورد استفاده ، اثرات اصلاحی آن متفاوت است. در این نشست همچنین روش های مختلف و محل قراردادن رینگ (یک سگمان و یا دو سگمان) مورد بحث قرار گرفت وموارد استفاده آن در انواع بیماران و نتایج این روش بررسی شد.