روز آتش نشان گرامی باد

هفتم مهر نماد ایثار و از خودگذشتگی شیرمردانی است که از جان خود گذشتند تا آتش خشم و نفاق کیان این سرزمین را خدشه دار نکند. این روز، بهانه ای است تا به بزرگداشت انسان هایی بپردازیم که جان برکف در راه تأمین آسایش و ایمنی تلاش می کنند.

مردانی ایثارگر با روحی بزرگ، قلبی بخشنده و عزمی سترگ. بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن روز آتش نشان را گرامی می دارد. از پروردگار متعال برای همه آتش نشانان میهن عزیزمان تندرستی و بهروزی مسئلت داریم.