عمل فمتولیزیک در بیمارستان نور/ نور، میزبان ایرانیان مقیم خارج

این روزها ایرانیان زیادی از سراسر جهان برای انجام عمل های چشم پزشکی به بیمارستان نور مراجعه می کنند. سمیرا خانم یکی از آنهاست که چندی قبل از آمریکا به ایران آمد و در این بیمارستان عمل جراحی اصلاح عیوب انکساری با فمتولیزیک را انجام داد. سمیرا تجربه این درمان را بسیار خوشایند توصیف کرد و گفت: عمل بسیار خوبی داشتم، برخورد چشم پزشک، تیم درمان و همه پرسنل عالی بود به طوری که مشابه آن را تا امروز تجربه نکردم. خوشحالم از اینکه بیمارستان نور را برای عمل چشم انتخاب کردم.

ما هم خوشحالیم و به خود می بالیم که هموطنان عزیزمان از سراسر جهان بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور را برای درمان انتخاب می کنند.