عمل جراحی کاشت لنز

کاشت لنز روشی برای اصلاح نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم بسیار شدید است که قابل اصلاح با روش های لیزری نیستند. همچنین در افرادی که قرنیه بسیار نازکی دارند یا از قوز قرنیه و خشکی چشم شدید رنج می برند نیز می تواند از این تکنیک بهره مند شد. این لنز به صورت دائمی داخل چشم قرار داده می شود. لازم به یادآوری است این روش برای بیمارانی که با روش های لیزری اصلاح عیوب انکساری قابل درمان هستند توصیه نمی شود. در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور این جراحی در اتاق های عمل بسیار پیشرفته و مجهز داخل چشمی و زیر نظر مجرب ترین متخصصان و پرستاران انجام می شود.