روز​ پزشک مبارک باد

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی.

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرا رسیدن اول شهریور، سالروز تولد دانشمند بزرگ و طبیب نامدار ایرانی، شیخالرئیس ابوعلی سینا را به جامعه پزشکی ایران به ویژه چشم پزشکان بیمارستان نور تبریک می گوید. امید است ستاره زندگی و اختر دانشتان، پیوسته بر دل بیماران بتابد. در پناه پروردگار متعال تندرست، شاد و موفق باشید.