از فرانسه مهمان داریم

تارای عزیز چند روز پیش برای انجام عمل اصلاح عیوب انکساری (عمل لیزیک) به بیمارستان چشم پزشکی نور آمده و با لهجه ای شیرین و نیمه فرانسوی و نیمی فارسی برای مان صحبت کرد. تارا یا همان لارا از کودکی در فرانسه زندگی کرده اما همچنان هوای وطن را در سر داشته و پزشکن ایران را به فرانسوی ها ترجیح می دهد.

صحبت های او را ببینید و بشنوید.