زمینه همکاری مراکز چشم پزشکی آذربایجان با نور فراهم است

ما تلاش داریم زمینه همکاری نزدیک  بین مرکز چشم پزشکی جمهوری آذربایجان و بیمارستان نور را فراهم کنیم.عباسعلی حسن اف سفیر جمهوری آذربایجان در ایران که همراه یکی از مسوولین اسبق وزارت کشور این جمهوری که برای درمان به بیمارستان نور مراجعه کرده بود به نور آمده بود در گفتگو با روابط عمومی بیمارستان گفت :  وضعیت پزشکی ایران در زمینه های مختلف قابل ستایش و تقدیر است و بیمارستان نور هم بطور خاص از نظر متخصصین ، تجهیزات و نحوه مدیریت در منطقه بی نظیراست طوری که بدون اغراق باید گفت که در منطقه مشابه آن نیست.
وی با اشاره به مدیریت بیمارستان گفت : از هنگام ورود به نور بدون اتلاف وقت معاینه می شویم و در کوتاهترین زمان ممکن با شناسایی بیماری اقدامات لازم برای درمان انجام می پذیرد که این نحوه برنامه ریزی منسجم بیانگرمدیریت دقیق مجموعه است .
حسن اف اضافه کرد که تاکنون بیماران بسیاری از جمهوری آذربایجان به این بیمارستان مراجعه کرده اند و در آینده نیز بیمارانی که قابل درمان در کشورمان نباشند را به بیمارستان نور ارجاع خواهیم داد.وی ابراز امیدواری کرد که از تجربیات بیمارستان نور در مراکز چشم پزشکی آذربایجان بهره مند شوند.