دانش آموزان دبیرستان تزکیه در نور

جمعی از دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی تزکیه از بیمارستان نور بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور پس از معرفی بخش های مختلف بیمارستان فیلم عمل زنده کاتاراکت و همچنین عمل لیزیک با دستگاه کنسرتو پخش شد .

همچنین دکتر آرش طاهری یکی از متخصصین و پزشکان بیمارستان به سوالات دانش آموزان پاسخ داد.