خانم امریکایی در نور عمل اصلاح عیوب انکساری انجام داد

جنیفر پادیلا خانم اهل امریکا برای انجام عمل فمتو لیزیک چشم به بیمارستان نور آمده تا بهترین چشم پزشک بیمارستان نور او را تحت معاینه چشم و عمل لیزیک چشم قرار دهد.

Jenifer Padilla به همراه همسرش به بیمارستان چشم پزشکی نور آمد و بعد از انجام معاینه چشم برای عمل لیزیک آماده شد. گفتگوی این خانم امریکایی درمورد خودش را در ادامه در ویدیوی زیر مشاهده کنید.