بیمارستان نور درمقایسه با بیمارستان های اروپایی

برای "پریسیلا اشتاین"، خانم 22 ساله ای که برای انجام عمل اصلاح عیوب انکساری (فمتولیزیک) به اتاق عمل لیزیک بیمارستان چشم پزشکی نور آمده بود، کشور ایران و بیمارستان نور مکانی بسیار مجهز و زیبا بود. تا جایی که بیمارستان چشم پزشکی نور را با کشورهای اروپایی مقایسه می کند. با تماشای ویدیوی بالا جزییات بیشتری از این گفتگو و اطلاعات مفیدی از سیستم درمانی کشورهای اروپایی و بیمارستان چشم پزشکی نور به دست می آورید.