همچنان به عهدی که با شما بستیم پایبندیم / تولد بیمارستان چشم پزشکی نور

بهار، رستاخیز طبیعت و پیام آور تحول و تازگی است. فصلی همراه با شگفتن جوانه ها و نم نم باران. دوازده سال قبل دانش و تجربه خود را به خدمت گرفتیم تا غم یاس و بیماری را از چشمان دردمندان پاک کنیم و امید، مهربانی و روشنایی را به آنان هدیه دهیم.

ما همچنان به عهدی که با شما بسته ایم پایبندیم و برای سلامت چشم های شما تلاش می کنیم.

سالروز تاسیس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، مبارک باد.