تبریک حلول ماه رمضان

رمضان، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی و فرصتی برای دعا و نیایش و شب زنده‌ داری و تمسک جستن از درگاه باری تعالی است که عشق ملکوتی و اُنس با محبوب جاودانه را پدید می‌آورد و شهد مناجات و عبادت را در کام انسان می ‌ریزد.

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، صمیمانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک می گوید؛ امید که بتوانیم از ذخیره بی پایان رمضان، توشه ای برای فردای خویش بسازیم.