گرامیداشت روز معلم

معلم ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می کند و ندای فطرت را به گوش همه می رساند.

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، با گرامیداشت روز معلم، برای همه آموزگاران میهن عزیزمان ایران تندرستی، شادکامی و بهروزی آرزومند است.