روز آزمایشگاه گرامی‌باد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان چشم‌پزشکی نور علاوه بر ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی ویژه بیماری‌های چشمی، توانایی پذیرش و جوابدهی تمامی آزمایش‌های مورد نیاز بیماران در سایر رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی را نیز دارا است.

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه

سیستم جوابدهی آنلاین آزمایشگاه باعث شده متقاضیان، به راحتی نتیجه آزمایش خود را از طریق وب‌سایت بیمارستان مشاهده کرده و نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت نتیجه آزمایش خود نداشته باشند.