روز آشتی با طبیعت

روز طبیعت فرصتی عارفانه و عاشقانه برای پاسداشت زیبایی های خداوندی و ارج نهادن به آن است.

بیاییم همه با هم این روز باشکوه، زیبا و باطراوت را شاد و پاکیزه پاس بداریم و از این لحظه ناب لذت ببریم. بیمارستان چشم پزشکی نور روز طبیعت و دوستی با طبیعت پاک ایران زمین را تبریک می گوید.