بازدید سفیر کنیا از نور

سطح پزشکی در ایران قابل تقدیر است.علی عباس علی سفیر کنیا در ایران ضمن بازدید از بیمارستان نورگفت : هزینه درمان در ایران بسیار ارزان و اصلا قابل مقایسه با مراکز مشابه در دنیا نیست.

وی تجهیزات بیمارستان نور را منحصر به فرد خواند و گفت :ظرفیت های بالایی در نور متمرکز شده و بدون اغراق از توانمندی چشم پزشکان نور و امکانات این مجموعه لذت بردم . وی با بیان اینکه این مرکز باید نه تنها به مردم ایران بلکه سایر کشورها معرفی شود گفت : زمینه همکاری پزشکی بین ایران و کنیا وجود دارد و امیدواریم مردم کنیا از خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.