ایران سومین کشور در مهار بیماری تراخم

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران از موفقیت ایران در مهار بیماری تراخم و دریافت گواهی تصدیق مهار تراخم از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) خبر داد.

دکتر فرزاد محمدی با اشاره به جایگاه ایران به عنوان سومین کشور در زمینه کنترل بیماری تراخم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: تراخم یک بیماری عفونی چشم است که در صورت عدم درمان به موقع منجر به نابینایی می شود و قرار است کتاب مربوط به تاریخچه مهار تراخم در ایران در این جشنواره توزیع شود.

وی یادآور شد: تراخم نوعی بیماری عفونی چشمی است که در مراحل مزمن منجر به نابینایی افراد می شود، مهار این بیماری از جمله موفقیت های ایران طی صد سال اخیر بوده که مستندات آن طی سال های اخیر به سازمان جهانی بهداشت ارایه شد و سازمان جهانی بهداشت گواهی مهار تراخم را در شهریور امسال به ایران اعطا کرد.