در کنار مهندسان شاغل در بیمارستان چشم پزشکی نور / به مناسبت گرامی داشت روز مهندس

مهندسان ایرانی با شایستگی و توانمندی مثال زدنی خود، زمینه ساز توسعه همه جانبه و پایدار در تمامی عرصه های جامعه بوده اند و رسالت عظیمی در سازندگی، عمران و آبادانی ایران عزیز را بر دوش داشته و دارند.

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور فرارسیدن روز مهندس را به طلایه داران علم و سازندگی به ویژه همکاران شاغل در بخش های فنی و اجرایی بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور تبریک و تهنیت عرض می کند.