پیشنهاد افغانستان برای همکاری با نور

هیات بلند پایه افغانستان از بیمارستان نور بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، دکتر حضرت عمر زاخیلوال رییس اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان که در راس این هیات قرار داشت ضمن قابل تقدیر خواندن امکانات مجموعه بیمارستان نور گفت : ایران کشور با ثباتی است و در زمینه پزشکی نیز پیشرفت های در خور توجهی داشته لذا امیدواریم افغانستان با همکاری ایران بتواند مشکلات خود را حل کند.

 وی با بیان اینکه زمینه های خوبی برای همکاری دو کشور وجود دارد گفت : در افغانستان جمعی از مردم دچار آسیب های چشمی ناشی از جنگ هستند که مجموعه نور می تواند در این زمینه ما را یاری رساند.

وی با ابراز امیدواری از همکاری نور با افغانستان ، پیشنهاد همکاری بیمارستان نور در زمینه های آموزش ، پژوهش و درمان با افغانستان را ارایه کرد.

دکتر خسرو حیدری مدیر عامل بیمارستان نور هم آمادگی خود را برای برنامه ریزی جهت همکاری های آینده دو طرف در زمینه های مورد بحث اعلام کرد.