نور در مسابقات جهانی می درخشد/ کسب مقام ششم جهانی توسط پرستار بیمارستان چشم پزشکی نور

به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور Picture Competition یکی از مسابقات بین المللی است که در کشور آلمان برگزار می شود.

در آخرین دوره از این مسابقه «مهرناز اخوان» پرستار و مسئول واحد آنژیوگرافی و OCT کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مقام ششم این دوره از رقابت ها را در بین شرکت کنندگانی از سراسر دنیا کسب کرد.

در این رقابت که از سوی سازمان European Vision Research برگزار می شود شرکت کنندگان عکس های خاصی را که در جریان کار تصویربرداری از چشم بیماران تهیه می کنند انتخاب کرده و در این مسابقه شرکت می دهند.

معیار گزینش عکس ها شامل مهارت گیرنده عکس، کیفیت بالای تصاویر، موارد چشم پزشکی خاص یا نادر می باشد. در این میان تصویری که مهرناز اخوان به نمایندگی از بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور انتخاب کرده و در مسابقه شرکت داده است واجد شرایط فوق بوده و برگزیده شد.

مقام ششم این مسابقه در حالی از آنِ کشورمان شد که رقبایی از مدعیان بنام و قدرتمند در حیطه چشم پزشکی جهان با پیشرفته ترین تجهیزات حال حاضر دنیا در آن حضور داشتند. رقبایی از کشور امریکا، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای پیشرفته جهانی که در این میان برای ایران عزیزمان و بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهران مقام ششم کسب شده است.

مسابقه Vision Research همه ساله به صورت اینترنتی برگزار می شود.