پیشنهاد برای حضور نور در افغانستان

هیات بلند پایه افغانستان از بیمارستان چشم پزشکی نور بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور دکتر حضرت عمر زاخیلوال رییس اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان که در راس این هیات قرار داشت ایران را کشوری دلسوز برای افغانستان توصیف کردو گفت : زمینه های مناسبی برای همکاری ایران و کشور افغانستان در زمینه پزشکی وجود دارد و امیدواریم همکاری بیمارستان نور در بخش چشم پزشکی ، بتواند نقطه عطفی در همکاری های آینده دو کشور باشد.وی ابراز امیدواری کرد که کشور با ثبات ایران بتواند جهت حل مشکلات افغانستان در زمینه پزشکی به طور عام و چشم پزشکی به طور خاص مساعدت کند. آنها در این دیدار خواستار همکاری با نور در زمینه های مختلف درمان ، آموزش و پژوهش شدند.

دکتر خسرو حیدری مدیر عامل بیمارستان نور هم متقابلا آمادگی خود را برای فراهم سازی زمینه های همکاری های آینده با افغانستان اعلام کرد.