نور در برف هم فعال است

پرسنل بیمارستان نور دانه های برف همه جا را سپید کرده است و سرما و یخبندان ادامه دارد. رفت و آمد و تردد در تهران دشوار و بسیاری از مراکز تعطیل اعلام شده است اما برف مانع فعالیت های خانواده نور نشده و بیمارستان چشم پزشکی نور همچون روز های گذشته فعال بوده وبدون هیچگونه وقفه ای و بدون تغییر برنامه ای آماده ارایه هر گونه خدمات چشم پزشکی به بیماران است .

 

 

بیمارستان نور

 

 

 

 

 

آدم برفی بیمارستان نور