گاهی همگی فراموش می کردند که به چه علت در بیمارستان حضور دارند

فرشاد پیوس که به فرشاد آقای گل مشهور است امروز که تیم فوتبال پرسپولیس در حال نبرد با تیم فوتبال کاشیمای ژاپن بود به بیمارستان چشم پزشکی نور آمد.

او به علت انجام عمل چشم پدرش به این مرکز مراجعه کرده و هنگامی که وی در اتاق عمل بود فرشاد پیوس در کنار همسر و برادرش؛ درست هنگام بازی فوتبال در سالن ویژه همراهان بیمار، این مسابقه را تماشا می کردند.

درکنار هواداران تیم پرسپولیس و تمامی حاضران که یکدل تیم کشورمان را تشویق می کردند، تماشای این مسابقه حس و حال دیگری داشت و گاهی همگی فراموش می کردند که به چه علت در بیمارستان حضور دارند. 

اگرچه که پایان مسابقه و نتیجه بازی چندان دلخواه ما نبود؛ اما با امیدواریی که فرشاد پیوس به اطرافیان و همصحبت هایش در بیمارستان چشم پزشکی نور می داد، چشم امید همگی ما به دیدار برگشت این دو تیم در تهران است تا تماشاگر پیروزی تیم کشورمان در رقابت قهرمانی آسیا باشیم.