اربعین آمد

چهل روز از حماسه عاشورای حسین (ع) گذشت و تاریخ، تاریکترین لحظه ها را برای آنان که فهم درستی از این رویداد آزادی بخش و آرمانی نداشتند رقم زد. چهل روز گذشت و جاودانگی هزار و چهارصد سال را در روح و جان آزادی خواهان دنیا یادآور شد. اربعین آمد تا اشکی به زلالی سرچشمه های ناب بر گونه هایمان جاری شود و یاد درخشان حسین (ع) و یارانش تا همیشه تاریخ، سوی چشم هایمان باشد. بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن اربعین حسینی را به هموطنان عزیز و همه شیعیان تسلیت عرض می کند.