آغاز دوره‌های آموزشی کارکنان نور

اولین دوره آموزشی کارکنان بیمارستان چشم پزشکی نور با موضوع آشنایی با چشم آغاز شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور دکتر حسن هاشمی رییس بیمارستان در افتتاح این دوره، آموزش را در ارتقاء کیفیت خدمات به بیماران امری بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: بدون آموزش مستمر نمی توان بطور کاملا مفید در خدمت سیستم بود و به ایفای نقش خود به شکل صحیح پرداخت. به همین منظور برگزاری و حضور در این دوره ها می تواند مجموعه را در رسیدن به اهداف کیفی بیمارستان نزدیک کند. وی ابراز امیدواری کرد که این دوره های آموزشی کاربردی بوده و پرسنل بتوانند در امور محوله روزمره خود از آن بهره گیرند و درصد رضایتمندی بیماران را افزایش دهند. وی همچنین از پرسنل دعوت کرد تا با ارائه پیشنهادات خود در ارتقاء کیفیت خدمات  ، مدیران بیمارستان را همراهی کنند.

 بنابراین گزارش، بیمارستان چشم پزشکی نور به منظور ارتقاء کیفیت ارتباطات انسانی کارکنان خود و با هدف افزایش سطح رضایتمندی بیماران، دوره های کوتاه مدت متنوع آموزشی را با موضوعات مختلف مانند آشنایی با بیماریهای چشمی، خدمات قابل ارائه در بیمارستان، ارتباطات انسانی  و ...... برگزار می کند.