پیام گرامیداشت هفته دفاع مقدس

دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ کشورمان است که آموزه ها و پیام های ارزشمند آن همچون گنجینه ای گران­بها در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می درخشد. جنگ هشت ساله ای که بر مردم صبور، مومن و مقاوم ما تحمیل شد و غرور ناشی از این دفاع شرافتمندانه و جانانه، عصر ما را به میراثی گرانسنگ و جاویدان مبدل کرد. بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی می دارد و به مقام والای شهدای هشت سال جنگ تحمیلی درود می فرستد.