روز ملی اپتومتری گرامی‌باد

اپتومتری علم مراقبت از بینایی است. کارشناسان این رشته با بررسی چشم و ساختمان آن نسبت به کنترل و پیشگیری از برخی نارسایی ها با تجویز عینک، لنز تماسی، تجهیزات کمک بینایی و تمرینات ارتوپتیک اقدام می کنند. اپتومتریست ها مهمترین حلقه در زنجیره درمان های چشمی محسوب می شوند و تلاش های ارزشمند و خستگی ناپذیرشان همواره ستودنی و قابل تقدیر است.

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، روز اپتومتری را به عموم همکاران بینایی سنج در سراسر کشور تبریک عرض می کند و از خداوند منان برای آنان تندرستی، شادکامی و موفقیت روزافزون آرزومند است.