میلاد امام هادی (ع)


هرکس بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند و هر کس بذر بدی بکارد؛ پشیمانی درو می کند.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، میلاد مسعود حضرت امام هادی(ع) را

به هموطنان عزیز تبریک و شادباش می گوید.