بازدید سفیر زیمبابوه از بیمارستان نور

نیکولاس کیتی کیتی ( (Nicholas Dlamini Kitikiti سفیر جدید زیمبابوه در ایران ضمن بازدید از بیمارستان نور گفت که سطح درمان درکشورش مشابه ایران بوده و از تکنیک های روز دنیا برخوردار است.

وی گفت که هنوز فرصت دیدن ایران را نداشته است اما ایران را از جهات مختلف و پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی داشته به خوبی می شناسد. سفیر زیمبابوه محیط و تجهیزات نور را در خور توجه و در سطح استانداردهای روز بین المللی توصیف کرد.