پیام تبریک به مناسبت عید سعید قربان

عید قربان، زیباترین جلوه عشق و ایثار و کامل ترین نمونه رهایی بندگان از تعلقات دنیوی و غلبه بر هوای نفس است. روزی که حضرت ابراهیم خلیل الله با توکل به لطف معبود، در نهایت تسلیم و رضایت فرزند خویش را به مسلخ عشق برد و از سخت ترین آزمون بشریت سر بلند بیرون آمد.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، این روز باشکوه را به هموطنان عزیز و مسلمانان جهان تبریک و شادباش می گوید.