تبریک به مناسبت روز ازدواج

شب است اما روشن تر از سپیده صبح

بدل شده است چه زیبا شب و پگاه به هم

گشوده شد در فردوس و رهسپار شدند

دو قلب پاک بهشتی به حجله گاه، به هم

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن اول ذیحجه، سالروز پیوند آسمانی دو الگوی انسانیت و ایمان حضرت امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ازدواج را به هموطنان عزیز و همه شیعیان جهان تبریک و شادباش می گوید.