از دیدن مجموعه نور در ایران احساس غرور می‌کنم

دکتر حسین شمس و دکتر Gran Helgesson دو چشم پزشک سوئدی از بیمارستان چشم پزشکی نور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دکتر شمس با بیان اینکه چشم پزشکی در ایران بسیار پیشرفت کرده است گفت: تجهیزات بیمارستان چشم پزشکی نور از بهترین نسل های دنیا است و جدیدترین تکنیک های چشم پزشکی روز دنیا در آن انجام می شود. وی افزود: با دیدن چنین مجموعه ای در ایران احساس غرور می کنم و آرزوی موفقیت برای دست اندرکاران نور را دارم. وی توجه به تحقیقات را یکی از شاخص های بیمارستان نور برشمرد و گفت: این مرکز یکی از بیمارستانهای خوبی است که تاکنون در دنیا دیده ام.

Gran Helgesson چشم پزشک سوئدی نیز امکانات - تجهیزات و فراوانی تعداد پرسنل بیمارستان نور را در حد استانداردهای بین المللی دانست و گفت: من پیوسته شاهد روند پیشرفت چشم پزشکی ایران بوده ام و همواره در نشستهای بین المللی پزشکی از جمله کنگره چشم پزشکی استکهلم شاهد حضور چشم پزشکان ایران بوده ام.