سلامتی شما برای ما مهم است / کلاس آموزشی احیای قلبی-ریوی، ویژه کارکنان بیمارستان چشم پزشکی نور

سلامتی شما برای ما مهم است. به همین منظور کلاس آموزشی احیای قلبی-ریوی، ویژه کارکنان بیمارستان چشم پزشکی نور در این مرکز به صورت دوره ای اجرا می شود.

در این جلسه که با حضور گروه های مختلفی از پرسنل بیمارستان و کلینیک خیابان اسفندیار تهران برگزار شد، ضمن آموزش و معرفی آناتومی بدن انسان و شناخت فعالیت اندام های حیاتی آن، آموزش های ویژه ای به کارکنان بیمارستان چشم پزشکی نور در خصوص نجات مصدوم و کمک های اولیه به بیماران داده شد.

این آموزش ها که با عنوان CPR (Cardio Pulmonary Rescitation) شناخته می شوند به صورت دوره ای برای تمامی کارکنان اعم از همکاران بخش درمانی و سایر پرسنل اداری و پشتیبانی نیز برگزار شده تا کلیه اعضای فعال و پویای بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور برای خدمت رسانی به مراجعه کنندگان عزیز، در لحظه آماده و آموزش دیده باشند

.