ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد را به هموطنان عزیز تسلیت عرض می کند.