چه کسانی نمی توانند روزه بگیرند

چه کسانی نمی توانند روزه بگیرند:

 

1. بیماران دیابتی

2. افراد مبتلا به فشار چشم

3. افراد مبتلا به سردردهای میگرنی

4. بیماران دارای ناراحتی قلبی و عروقی

5. افراد مبتلا به سکته مغزی

6. بیماران دارای ناراحتی کبد و کلیه

7. افراد مبتلا به پرفشاری خون

8. بیماران دارای ناراحتی شبکیه (با دانستن زمینه ایجاد بیماری)

9. افراد مبتلا به بیماری های گوارشی

10. خشکی چشم شدید که با قطره قابل کنترل نباشد (روماتیسم و شوگرن و استیوجانسون) که ایجاد خشکی می کنند باید دقت شود.