نمایش هملت با هنرجویان میکاییل شهرستانی به صحنه می رود

«سرود سرخ برادری» را در بیست سالگی آغاز کرد و عاشقانه در حرفه تئاتر قدم های محکم نهاد تا اکنون به آموزش هنر خود که در آن به مهارت کافی رسیده، دست پیدا کند.

«میکاییل شهرستانی» هنرمندی آرام و متین، و استادی که خود را آموزگار حرفه بازیگری می نامد، در کلینیک ما، نور چشمانش را به بررسیِ پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور سپرد.

میکاییل شهرستانی در میان دوست دارانش به افتادگی و فروتنی مشهور است تاجاییکه از اوضاع حرفه ای ش چیزی نمی گوید تا از او سوال شود؛ پس از پرسیدن درباره شرایط کاری و هنری ش، این کارگردان به روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور گفت: به زودی نمایش هملت را با گروه جدیدی از هنرجویانم آغاز می کنیم که دیدنش خالی از لطف نبوده و به این بهانه نسل جدید تئاتری ها را به جامعه هنر معرفی خواهیم کرد. 

میکاییل شهرستانی (زاده ۱ اسفند سال ۱۳۴۱) در تهران بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر است.