نمایش هملت با هنرجویان میکاییل شهرستانی به صحنه می رود

«سرود سرخ برادری» را در بیست سالگی آغاز کرد و عاشقانه در حرفه تئاتر قدم‌های محکم نهاد تا اکنون به آموزش هنر خود که در آن به مهارت کافی رسیده، دست پیدا کند.

«میکاییل شهرستانی» هنرمندی آرام و متین، و استادی که خود را آموزگار حرفه بازیگری می نامد، در کلینیک ما، نور چشمانش را به بررسیِ پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور سپرد.

میکاییل شهرستانی در میان دوست‌دارانش به افتادگی و فروتنی مشهور است تاجاییکه از اوضاع حرفه‌ای‌ش چیزی نمی گوید تا از او سوال شود؛ پس از پرسیدن درباره شرایط کاری و هنری‌ش، این کارگردان به روابط عمومی بیمارستان چشم‌پزشکی نور گفت: به زودی نمایش هملت را با گروه جدیدی از هنرجویانم آغاز می‌کنیم که دیدنش خالی از لطف نبوده و به این بهانه نسل جدید تئاتری‌ها را به جامعه هنر معرفی خواهیم کرد. 

میکاییل شهرستانی (زاده ۱ اسفند سال ۱۳۴۱) در تهران بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر است.

عضویت در خبرنامه بیمارستان نور