روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی

بسی رنج بردی در آن سال سی

عجم زنده کردی بدان پارسی

زبان و ادبیات فارسی با تاریخچه ای درخشان، پر است از چهره ها و شخصیت هایی که با آثار و قلمشان، موجب تعالی این زبان فاخر در بین زبان های کهن گیتی شده اند. مولوی، سعدی، حافظ، عطار، نظامی، جامی و بسیاری دیگر از شعرای بلندآوازه ی ایران زمین، هرکدام برگی زیرین از شناسنامه تاریخی این سرزمین اند که از گذشته تا به امروز سربلندی و افتخار را برای ملت ما به ارمغان آورده اند. در بین این چهره ها و شخصیت های ماندگار، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به جهت سرودن اثری ارجمند و ارزشمند شاهنامه و تلاشی که در راستای احیای زبان فارسی داشته، جایگاهی بس والا و رفیع دارد که بر تارک ادبیات این مرزوبوم می درخشد.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن بیست و پنجم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت فردوسی را گرامی می دارد و این مناسبت فرخنده را به همه ایرانیان و فارسی زبانان جهان شادباش می گوید.