عطر شیرین رضا عطاران در نورِ بیمارستان نور پیچید

درست همانطور مهربان و بی ریا که در سینما و تلویزیون می شناسیمش، گوشه ای نشسته تا نوبت اپتومتری ش برسد.

کلاه، فنجان قهوه و برشی از کیکِ روی میز، تصویر را می سازند؛ و برای ابراز خرسندی از دیدار هنرمند خوش نام عرصه سینما و تلویزیون کنارش آمدیم و گپ کوتاهی با او زدیم.

رضا عطاران می گوید نمی دانم چندمین بار است که برای معاینه و چک آپ دوره ای به بیمارستان چشم پزشکی نور آمده ام اما هربار این بیمارستان را با حس وحال خوبی ترک کردم

وی لحظاتی را که در انتظار نوبت اپتومتری بود، در گوشه ای از کافی شاپ طبقه اول بیمارستان چشم پزشکی نور نشسته و مردم دارانه با هوادارانش سلام و احوالپرسی می کرد.