روز جهانی کار و کارگر

یازدهم اردیبهشت روز تجلیل از بزرگ مردان و شیرزنان زحمت کشی است که با اراده پولادین و دستان توانای خود چرخ های خدمات، تولید و صنعت را به حرکت در آورده و با تحمل سختی ها و مشقت های فراوان این راه، شکوه، عزت و افتخار را برای کشور به ارمغان می آورند.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن روز جهانی کارگر را به یکایک کارگران پرتلاش ایران عزیز تبریک می گوید و از خداوند متعال برای آنان تندرستی، شادکامی و موفقیت روزافزون آرزومند است.