میلاد باسعات حضرت زین العابدین امام سجاد(ع)

هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خیر مى کشاند؛ و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى شود.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن میلاد باسعات حضرت زین العابدین امام سجاد(ع) را تبریک و شادباش می گوید.