گزارش تصویری بیمارستان نور در نمایشگاه منامه

جلوه هایی از حضور بیمارستان چشم پزشکی نور در نمایشگاه توریسم سلامت - بحرین - 21 لغایت 23 آذر