«من مبعوث شدم تا اخلاق نیکو را برپا دارم»

27رجب سالروز برانگیخته شدن پیامبر عظیم الشأن اسلام، روزی است که خداوند یکتا نعمت بعثت را بر آخرین فرستاده خویش، فخر کائنات و گنجینه اسرار الهی ارزانی داشت و آن را وسیله ای برای هدایت انسان از ظلمات و تاریکی به سوی نور قرار داد.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن عیدسعید مبعث، یادآور تجلی نور الهی بر وجود منور سید کائنات، حضرت محمد مصطفی(ص) را به همه مسلمانان و پیروان راستین نبوتش در سراسر جهان تبریک می گوید.