پوشش همگانی سلامت؛ برای همه

سازمان بهداشت جهانی: «هنوز هم تعداد زیادی از مردم از دست یابی به خدمات بهداشتی درمانی محروم هستند و حداقل نیمی از مردم جهان در حال حاضر قادر به دریافت خدمات بهداشتی ضروری نیستند.

تقریبا۱۰۰میلیون نفر به علت اجبار به پرداخت هزینه خدمات بهداشتی از جیب خود، به شدت تحت فشار فقر قرار دارند. بیش از۸۰۰میلیون نفر یا به عبارتی تقریبا۱۲درصد از جمعیت جهان حداقل۱۰درصد از بودجه خانوار خود را صرف هزینه های بهداشتی برای خود یا دیگر اعضای خانواده می کنند. آنها به اصطلاح متحمل "مصارف فاجعه آمیز" می شوند.»
 

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور ضمن عقد قرارداد با کلیه بیمه ها درجهت تحقق این شعار عمل کرده و هفته جهانی بهداشت با شعار «پوشش همگانی سلامت برای همه، در هر مکان» را گرامی می دارد.