سالروز میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر(ع)

هر که خوش نیت باشد، روزی اش افزایش می یابد

بیمارستان و مراکز چشم پزشکی نور، فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر(ع) را به هموطنان عزیز تبریک و شادباش می گوید.