درگذشت پرفسور خدادوست تسلیت باد

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

در این مرزوبوم، بسیار بوده و هستند بزرگانی که در وادی حکمت و معرفت، هفت شهر عشق را گشته ، چراغ ها برافرخته و نور تابانده‎اند بر راهی که شاگردان و نسل‎های پس از ایشان باید بپیمایند. ‎استاد گران قدر دکتر علی اصغر خدادوست، یکی از آن خیل عظیم بود که در عرصه چشم پزشکی خوش درخشید و در طول عمر پربارش، راهی طولانی را پیمود و اینک که دعوت حضرت حق را لبیک گفته و جامه زمینی از تن به در کرده، بر ماست که ادامه دهنده راهش باشیم و همان‎گونه که آن بزرگوار و دیگر پیش کسوتان، دانش و تجربه را به زیور اخلاق آراستند، آن کنیم که خداوند و خلقش را خوش آید و جان و دل را جلا دهد. ‎با این امید، فقدان دکتر خدادوست را به خانواده ارجمندش و جامعه چشم پزشکی تسلیت عرض کرده، برای بازماندگان، شکیبایی و سلامت خواهانیم. ‎چشم پزشکان و مدیریت بیمارستان چشم پزشکی