نور قلب ها پاداش دستان نیکوکاران است/روز احسان و نیکوکاری مبارک

دستان توانای تو عشق را تفسیر می‌کند تا بهار در دل‌های نیازمندان جوانه زند.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن روز احسان و نیکوکاری را گرامی می‌دارد.
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور