نور قلب ها پاداش دستان نیکوکاران است/روز احسان و نیکوکاری مبارک

دستان توانای تو عشق را تفسیر می کند تا بهار در دل های نیازمندان جوانه زند.

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن روز احسان و نیکوکاری را گرامی می دارد.