عمل بدون بخیه ویتره در بیمارستان نور

همزمان و در حاشیه برپایی هفدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران، عمل بدون بخیه ویتره) زجاجیه) Suture less Deep vitrectomy در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور این برنامه آموزشی که ویژه چشم پزشکان فوق تخصصی شبکیه است عمل جراحی فوق الذکر توسط دو چشم پزشک برجسته کشور دکتر محمد ریاضی و دکتر هوشنگ فقیهی که عضو هیأت علمی دانشگاه و فوق تخصص رتین هستند انجام می شود.

تمامی مراحل اجرای این عمل بصورت زنده توسط ویدئو کنفرانس پخش و بصورت میکروسکوپی ضبط خواهد شد.این برنامه سه شنبه 13 آذرراس ساعت 18 آغاز خواهد شد.