بازدید مدیران صدا و سیما از نور

معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما و مدیر شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما ا ز بیمارستان چشم پزشکی نور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور ، محمد حسین صوفی معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما ضمن بازدید از بیمارستان نورگفت : در جای جای بیمارستان نور ، ابتکار ، نوآوری همراه با تواضع ، فرو تنی و ارایه عالمانه امور مشاهده می شود که بیانگر تدابیر مخلصانه عده ای از پزشکان متعهد ، متدین ، متخصص و عاشق خدمت است. وی مجموعه نور را مایه افتخار کشور ایران دانست.

آبتین مهدی پور مدیر شورای سیاست گذاری سلامت سازمان صدا و سیما نیز گفت: بدون تردید توسعه  وپیشرفت میهن اسلامی ، ایران ، در گرو تلاش همه گروه ها به ویژه متخصصان متعهد است.وی با اشاره به اهتمام خاص پزشکان در بیمارستان نور آرزوی موفقیت برای تمامی دلسوزان نظام کرد.