مسوول جدید روابط عمومی بیمارستان نور منصوب شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور طی حکمی از سوی دکتر خسرو حیدری مدیر عامل بیمارستان ، نظر به تعهد ، حسن سوابق و شایستگی خانم فاطمه (مژگان ) توسلی ، ایشان به عنوان مسوول روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان نور منصوب شد.